اتاق تهران:
ممبینی خبر داد:
تک نرخی شدن ارز پس از ابلاغ بودجه 92
پرداخت یارانه به کالاهای اساسی
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با اشاره به تک نرخی شدن ارز از زمان ابلاغ قانون بودجه سال 92، گفت: تا آن زمان مطابق با سال 91 به کالاهای اساسی ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده می شود.

رحیم ممبینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره تک نرخی شدن ارز، گفت: در محاسبات بودجهای، برای ارز یک نرخ داریم که همان 2450 تومان است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای کالاهای گروه یک و دو، نهادههای کشاورزی و دامی که در سال 91 از ارز با نرخ مرجع استفاده میکردند، در سال 92 یارانه مناسبی پیشبینی کردیم.

معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این که این امر به شفاف سازی کمک می کند، گفت: در واقع با این اقدام قیمت کالا برای مصرف کننده تغییری نمیکند و فقط برای این که بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد این تصمیم گرفته شده است.

ممبینی با تاکید بر این که با این اقدام قیمت دارو، نهادههای دامی و کالاهای اساسی تغییری نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب سه دوازدهم مطابق با بودجه 91 برای سه ماه ابتدایی سال جاری، تا پایان بهار ارز مرجع به کالاهای گروه یک و دو اختصاص داده می شود و پس از آن ارز مرجع حذف شده و به میزان ما به التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده می شود.