علام سیاست تعرفهگذاری واردات
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۸۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ بازدید: 306 بار کد خبر: DEN-851506
ایسنا: مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعرفهگذاری واردات کالا را اعلام کرد و گفت: «در این میان اعمال تعرفه غیرمنطقی برای واردات گوشی تلفن همراه باعث شدت گرفتن قاچاق و انحراف مسیر واردات این کالا شد.»
سید عباس حسینی اظهار کرد: «برقراری تعرفه غیرمنطقی روی بعضی کالاها میتواند آثار سوء در قاچاق داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این موضوع پرهیز دارد.» وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا تعرفه منطقی برای کالاها تعریف کنیم، گفت: «بهعنوان مثال زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به یکباره با افزایش مواجه شد، شاهد شدت گرفتن ورود گوشیهای قاچاق و غیراستاندارد بودیم و واردات گوشی از مسیر رسمی و قانونی آن منحرف شد.» حسینی با بیان اینکه انحراف مسیر واردات گوشی به دنبال افزایش تعرفه آن صورت گرفت، افزود: «به دنبال افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه، در چند مرحله سعی شد حقوق ورودی تعدیل شود تا زمینه قاچاق این کالا کاهش یابد.» مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: «قانون برنامه پنجم درخصوص واردات، تکالیف دولت را کاملا مشخص کرده و تنها چیزی که میتواند جلوی واردات بیرویه و بیبرنامه کالا را بگیرد، صرفا بحث تعرفه است و باید برای برخی کالاها تعرفهای وجود داشته باشد که واردات آن به صرفه نباشد.» وی با بیان اینکه اعمال تعرفههای غیرمنطقی مسیر قاچاق را تسهیل میکند، گفت: «افزایش تعرفهها نتیجه معکوس دارد و با این کار مسیر کالا به سمت قاچاق هدایت میشود.» حسینی یادآور شد: «بهعنوان مثال در زمینه خودرو نمیتوان جلوی واردات را گرفت و نمیتوانیم بگوییم واردات خودرو ممنوع است. چون فقط در این زمینه میتوان با استفاده از ابزار تعرفه، بازار را مدیریت کرد.» مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه میانگین تعرفه در کشور ما حدود 20 درصد است، گفت: «این میزان در کشورهای عضو WTO زیر پنج درصد است و میانگین تعرفه بقیه کشورها از ما وضعیت بهتری دارد.» وی توضیح داد: «در رابطه با اقلام کشاورزی به موجب قانون برنامه پنجم و به استناد قانون انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی این موضوع موکول به اجازه وزارت جهاد کشاورزی است.» حسینی گفت: «کالاهایی که حجم کمتر ولی ارزش بیشتری دارند، اگر برخورد غیرمنطقی در رابطه با صادرات آنها صورت گیرد، قاچاق را به دنبال خواهد داشت و تجار باید نگرشی بینالمللی داشته باشند.»

Read more: [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]