تعرفه واردات چوب کاهش مییابد
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۳۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ بازدید: 289 بار کد خبر: Den-837007
خبرگزاری مهر: وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه برخلاف افزایش جمعیت انسانی در کشور، سیاست ما این است که برای حفظ منابع، جمعیت دامی کشور به ویژه دامهای موجود در جنگلها را به سرعت کاهش دهیم، گفت: این وزارتخانه به دنبال زراعت صنعتی چوب و کاهش تعرفههای واردات آن در جهت حفظ جنگل و منابع طبیعی ایران و افزایش تولیدات داخلی است.
محمود حجتی در مراسم تقدیم اعتبارنامه نماینده جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و ایران اظهار کرد: امیدواریم در دوره مدیریت جدید همکاری خوبی بین ایران و فائو برقرار شود، ضمن آنکه ما در منابع آب با محدودیت منابع آب شیرین مواجه هستیم و شدت محدودیت منابع آبی در کشور ما بیشتر است؛ بنابراین باید برای استفاده صحیح از این منابع و افزایش راندمان آن برنامهریزی کنیم. حجتی با بیان اینکه استفاده از آبهای شور و کشت گیاهانی که با این نوع آب سازگارند باید در برنامه قرار بگیرد، افزود: قطعا یکی از زمینههای همکاری ایران و فائو پیرامون موضوع آب، تامین آن و همچنین استفاده از گونههای گیاهی سازگار با آب شور خواهد بود تا این اطلاعات را به بهرهبرداران بخش کشاورزی ارائه کنیم. او با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ما در دورههای پیش و پس از تولید از جمله برابری بستهبندی و بازاریابی محصول است، اظهار کرد: باید دست به دست هم دهیم و این مشکلات را برطرف کنیم، ضمن اینکه برخی از مشکلات ساختاری و مربوط به محدودیتهای بینالمللی است. بخشی از این مشکلات قابل حل است و ما به آینده امیدوار هستیم تا با کمک فائو این مشکلات را برطرف کنیم. این در حالی است که نماینده جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در کشورمان از سفر اوایل 2015 میلادی دبیر کل این سازمان به ایران خبر داد و گفت: فائو توان تخصصی فراوانی دارد و مایل است آن را در اختیار ایران قرار دهد. سرج ناکوزی در مراسم تقدیم اعتبارنامه خود اظهار کرد: با توجه به نقش ایران، ظرفیت و توانمندیهای خوب کشاورزی آن فائو مایل است برای حضور قدرتمند ایران در منطقه کمک کند، ضمن آنکه ما نیازمند تهیه برنامه جامع برای توسعه همکاریها هستیم. او افزود: در پنج سال آینده رویکرد و نگرش فائو از پروژهمحوری به برنامهمحوری تغییر پیدا میکند. این همکاری تنها محدود به افزایش بهرهوری نیست بلکه بر توسعه و تداوم پایدار فعالیتها متمرکز میشود. ناکوزی گفت: مسائل معمولا بینبخشی است و به کمک یک وزارتخانه قابل حل نیست، این مسائل نیاز به تدوین یک برنامه جامع بین وزارت جهاد کشاورزی و فائو دارد تا تمام مسائل پایهای را پوشش دهد.