محصولات خشکبار در تعاونیهای میوه و ترهبار نیز عرضه میشود که البته کیفیت اعلا ندارد اما درجه یک هستند.


خلال پسته کیلویی 120 هزار تومان

نام محصول
قیمت هر کیلوگرم به تومان
نام محصول
قیمت هر کیلوگرم به تومان
پسته کله قوچی شور
55 هزار
فندوق شور
45 تا 48 هزار
پسته کله قوچی خام
54 هزار
مغز پسته شور و خام
90 هزار
پسته اکبری شور
52 تا 54 هزار
توت خشک
47 تا 50 هزار
پسته اکبری خام
42 تا 46 هزار
برگه زرد آلو آفتابی
15 تا 17 هزار
پسته اکبری اعلا
58 هزار
برگه هلو آفتابی
10 تا 12 هزار
آجیل عربی
60 هزار
برگه قیصی
20 تا 22 هزار
آجیل چهار مغز
57 تا 60 هزار
آلو طرقبه
32 هزار
آجیل شیرین
50 تا 53 هزار
آلو سیاه
10 تا 13 هزار
آجیل هندی
57 تا 60 هزار
آلبالو خشکه اعلا
17 تا 20 هزار
آجیل گلپری
56 تا 60 هزار
زرشک
22 هزار
بادام شور
46 تا 48 هزار
سویا نمکی
13 تا 15 هزار
بادام خام
45 تا 47 هزار
مویز هسته جدا
20 تا 23 هزار
بادام منقا شور و خام
35 تا 39 هزار
کشمش سبز
15 تا 17 هزار
انجیر خشک اعلا
38 تا44 هزار
کشمش فخری
15 تا 17 هزار
میوه خشک
56 هزار
کشمش پلویی
16 تا 18 هزار
بادام هندی شور
48 تا 52 هزار
تخمه آفتابگردان
13 تا 16 هزار
بادام هندی خام
49 تا 51 هزار
نبات
5000 تا 7000
گردو اعلا
48 تا 55 هزار
خرما خشک پیارم
27 هزار
نخودچی شور و خام
18 هزار
خرما خشک زاهدان
8000
تخمه هندوانه
16 تا 18 هزار
خلال پسته
120 هزار
تخمه ژاپنی شور و گلپردار
21 تا 24 هزار
خلال بادام
55 هزار
تخمه کدو مرمری
19 تا 22 هزار
پودر نارگیل
15 تا 18 هزار
تخمه کدو ریز
25 تا 28 هزار
-
-
تخمه کدو گوشتی
21 تا 24 هزار
-
-


منبع: باشگاه خبرنگاران جوان