در زمینه صادرات به عراق
ترکیه گوی رقابت را از ایران دزدید
یکی از بازارهایی که صادر کنندگان داخلی در چند سال اخیر تقریبا با حضور کمتری در آن حاضر شدند بازار عراق است که به دلیل ریسک بالای ناشی از شرایط داخلی این کشور حاصل شده درحالی که تجار ترکیه از طریق حمایت‎های دولتی به یکی از صادر کنندگان موفق به عراق تبدیل شدهاند.

مهدی رنگرونا - یک فعال حوزه صادرات - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، اظهار کرد: در ماههای گذشته شاهد تعادل در بازار ارز بودیم و این امر تا حدی آرامش خاطر صاحبان صنایع و تجار را فراهم کرده است در حالیکه به دلیل نوسانات شدید ارز در چند وقت گذشته صنایعی که وابسته به ارز بودند از جمله آن‏هایی که مواد اولیه خود را وارد می‎کردند یا کالاهای صادراتی دچار وقفه و کاهش فعالیت شده بودند زیرا برای فعالان این عرصه مقرون به صرفه نبود.

وی افزود: این درحالی است که استمرار در عرضه کالاهای با کیفیت یکی از مهمترین مولفه‎های حضور در بازارهای خارجی است زیرا حضور مقطعی، زمینه کاهش موقعیت اعتباری آن کالا یا خدمات میشود.

رنگرونا با بیان اینکه بازار مصرف نیاز به حضور دائمی عرضهکنندگان دارد و منتظر نمیماند، تصریحکرد: استمرار در عرضه کالاهای با کیفیت لازمه موفقیت در صادرات محصول به بازارهای خارجی است.

وی تاکیدکرد: دولت با حمایت و تضمینی که به صادرکنندگان می‎دهد، می‎تواند در برابر ریسک بازار، صادرکنندگان را حمایت کند و با حضور دائمی این فعالان، گسترش این حوزه را به خوبی رقم بزند.