به نقل از شبکه اطلاع رساني جامعه دريايي ايران (مانا) محمد گشتاسب زاده گفت: در استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي که در سراسر نوار ساحلي مازندران فعال است ، چهار گونه آزاد،سرگنده،آمور و کپور با همکاري پرورش دهندگان بخش خصوصي پرورش داده مي شوند.

رئيس هيات مديره اتحاديه پرورش دهندگان ماهيان گرمابي با بيان اينکه بخشي از اين ماهيان پرورشي به کشورهاي ديگر صادر و بخشي از آن نيز در بازار داخلي به مصرف مي رسد،

خاطرنشان کرد: در اين ميان بيشترين ميزان صادرات ماهيان گرمابي به عراق صورت مي گيرد.
اين مقام مسئول در اتحاديه پرورش دهندگان ماهيان گرمابي تصريح کرد: از آنجا که ماهيان گرمابي جز ماهيان چرب محسوب مي شود در ميان اعراب طرفداران بسيار دارد ، هر سال بخشي از ماهيان گرمابي توليد شده در مازندران به عراق صادر شود.

وي در ادامه گفت : بالا رفتن قيمت ها و نبود نقدينگي باعث شده تا توليد کنندگان ماهيان گرمابي روز به روز فرصتها را براي توليد بيشتر از دست بدهند.

اين مقام مسئول در اتحاديه پرورش دهندگان ماهيان گرمابي تاکيد کرد: کمبود نقدينگي و هزينه هاي بالا براي پرورش دهندگان بسيار مشکل ساز شده است و توليدکنندگان به آينده کاري خود اميد چنداني ندارند.

به گفته گشتاسب زاده سال گذشته 39 هزار تن انواع ماهيان گرمابي و 10 هزار تن ماهي سردآبي در استان توليد شده بود.

رئيس هيات مديره اتحاديه پرورش دهندگان ماهيان گرمابي استان مازندران گفت: توليد ماهيان گرمابي استان مازندران در دو سال گذشته به دليل کاهش بارندگي و آبگيري نشدن بسياري از استخرها، با کاهش همراه شد.

وي خاطرنشان کرد: اين کاهش توليد در حالي است که هزينه هاي توليد در مقايسه با سال گذشته با افزايش 28 درصدي همراه بوده است.

رئيس هيات مديره اتحاديه پرورش دهندگان ماهيان گرمابي ،اظهار داشت: البته همواره افزايش قيمت کود شميايي و غذاي ماهيان يکي از مهمترين مشکلات پيش روي توليدکنندگان است.

رئيس هيات مديره اتحاديه پرورش دهندگان ماهيان گرمابي خاطرنشان کرد: سال گذشته از مجموع 50 هزار تن ماهي توليد شده ، شش هزار و 500 تن ماهي به عراق صادر شد.

گشتاسب زاده تصريح کرد: پايين آمدن کيفيت ماهيان گرمابي باعث کاهش تقاضاي اين گونه ماهيان و صادرات به کشور عراق شده است.

وي افزود: آمار نهايي از ميزان صادرات ماهيان گرمابي در اواخر آبان همزمان با اتمام فصل توليد اين گونه ماهيان مشخص خواهد شد.

منبع: سایت باشگاه خبرنگاران جوان