افزایش قیمت 7 گروه کالایی

پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۱۷:۲۹:۲۱ بازدید: 896 بار کد خبر: Den-825419
در هفته منتهی به 7 شهریور ماه قیمت دو گروه لبنیات و گوشت قرمز بدون تغییر، میوه های تازه و روغن نباتی کاهش و 7 گروه تخم مرغ، حبوب، سبزی های تازه، گوشت مرغ، قند و شکر و چای افزایش داشته است.
در هفته منتهی به هفتم شهریور ماه امسال قیمت خرده فروشی تخم مرغ 7 درصد، حبوب 0.6 درصد، سبزی های تازه 0.6 درصد، گوشت مرغ 0.2 درصد، قند و شکر 0.1 درصد، چای 3.2 درصد افزایش یافت.

به گزارش فارس، همچنین میوه های تازه 2.7 درصد و روغن نباتی 0.1 درصد کاهش یافته و برنج و لبنیات بدون تغییر بود.

*لبنیات و تخممرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخممرغ معادل 7.0 درصد افزایش داشت و شانهای 88000 الی 110000 ریال فروش میرفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل 3/0 درصد، لوبیا سفید 6/0 درصد و لوبیا قرمز 1/0 درصد کاهش ولی قیمت بقیه اقلام این گروه بین 7/0 درصد تا 1.2 درصد افزایش یافت.

*میوهها و سبزیهای تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انجیر عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.

میوهفروشیهای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه بهای گلابی بدون تغییر بود. قیمت آلو معادل 1.4 درصد، انگور 1.5 درصد، طالبی 2.3 درصد و خربزه 1.8 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.4 درصد تا 17.6 درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی تازه قیمت سبزیهای برگی ثابت بود. بهای خیار معادل 7/. درصد، سیبزمینی 4.9 درصد و پیاز 3.1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 8/. درصد تا 8.7 درصد افزایش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت مرغ معادل 2/. درصد افزایش یافت.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند و روغن نباتی جامد ثابت بود، قیمت شکر معادل 2/. درصد و چای خارجی 3.2 درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی مایع 1/. درصد کاهش داشت.