با شرایط فعلی و قیمت یوان روز آیا هنوز هم در واردات این کلا منفعت اقتصادی وجود دارد؟
لطفا کمی مسئله را با شرایط امروز بیان کنید
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] رسیده حاکی از مطلوب نبودن شرایط برای واردات حکایت دارد
با تشکر