سلام حمل بار بدون واسطه از دبی به ایران میگم بدون واسطه چون خودم صاحب لنج هستم .بار شما را از دبی به ایران با بهترین قیمت حمل را انجام میدم .احمدی از بوشهر 09223925116