اتاق تهران:
تشدید فعالیت بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی
هیات تجاری اتاق تهران فردا به عمان میرود
یک هیات تجاری به سرپرستی یحیی آلاسحاق صبح فردا عازم کشور عمان خواهد شد تا با فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دولتی این کشور از جمله وزیر تجارت دولت عمان دیدار و گفتوگو کند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با آغاز به کار دولت یازدهم و تغییر و تحولات صورت گرفته در دیپلماسی خارجی دولت، بخش خصوصی نیز فعالیتهای خود در این حوزه را شدت بخشیده و در اولین گام سه هیات تجاری برای اعزام به کشورهای عمان، قطر و هند تدارک دیده است.

در راستای پیشبرد توسعه تجارت خارجی کشور و افزایش نقش بخش خصوصی کشور در دیپلماسی اقتصادی، هیاتی تجاری متشکل از 22 فعال اقتصادی با هماهنگی و برنامهریزی اتاق بازرگانی تهران فردا عازم کشور عمان خواهد شد. در این هیات تجار و صنعتگرانی در حوزههای راه و ساختمان، سیمان، نفت و انرژی، مواد غذایی، حملونقل دریایی و ... حضور دارند که برای دیدار با همتایان تجاری خود به شهر مسقط خواهند رفت. برابر برنامه ریزیهای انجام شده در این اعضای هیات تجاری اتاق تهران در این سفر چندین دیدار با فعالان بخش خصوصی عمان از جمله اتاقهای بازرگانی در این کشور خواهند داشت. همچنین قرار است این هیات دیداری با وزیر صنعت و تجارت عمان داشته باشد.

سرپرستی این هیات را یحیی آلاسحاق رئیس اتاق تهران برعهده دارد و سیدحمید حسینی عضو هیات رئیسه و محمدرضا بختیاری معاون امور بینالملل اتاق تهران نیز همراه هیات خواهند بود.
لازم به ذکر است اتاق تهران در هفتههای آینده دو هیات تجاری دیگر به کشورهای قطر و هند اعزام خواهد کرد.