تحلیلی از دلایل عدم عضویت ایران در wto

کد خبر: Den-753584 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۲
ایسنا- «تنها با حل شدن مشکلات سیاسی ایران در دنیا، میتوانیم به پیوستن به سازمان جهانی تجارت (wto) امیدوار باشیم.»
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره پیوستن ایران به wto ضمن بیان این مطلب افزود: در سال 1385 براساس یکسری توافقات امتیازهایی به ایران داده و قرار شد به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور یابد.
وی ادامه داد: ایران از سال 1385 تا سال 1389 سوالهایی را که سازمان جهانی تجارت برای پاسخ دهی داده بود، آماده کرد و به wto تحویل داد. در این میان بحث رژیمهای تجاری مهمترین موضوعی بود که در این سوالها از سوی ایران پاسخ داده شده بود.
حریری با تاکید بر اینکه پس از پاسخگویی به این سوالها هیچ کارگروهی برای الحاق ایران به wto تشکیل نشده است، اظهار کرد: دلیل این موضوع این است که پیوستن ما به wto دیگر یک موضوع اقتصادی نبوده و بیشتر نشات گرفته از مسائل سیاسی است.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همان زمان هم که ایران را به عنوان ناظر بر این سازمان پذیرفتند براساس یک امتیاز سیاسی در فضای بینالمللی این کار انجام شد، تصریح کرد: این فضای امتیازدهی نیز فعلا بلاتکلیف مانده و هنوز هیچ جوابی درخصوص کارگروه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی داده نشده
است.
وی با بیان اینکه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در برنامههایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: ایران درحال حاضر تنها اقتصاد مطرح در جهان است که هنوز به عضویت این سازمان در نیامده است.
حریری با تاکید بر اینکه چگونگی پیوستن به سازمان جهانی تجارت کاملا سیاسی است، عنوان کرد: تنها پس از حل شدن مشکلات سیاسی که در دنیا داریم، میتوانیم به عضویت در این سازمان امیدوار باشیم.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نمایندهای را برای پیگیری پیوستن ایران به wto در نظر گیرد؛ زیرا پیوستن ایران به این سازمان امتیازهای زیادی داشته و میتواند تجارت ما را به تجارت بینالملل نزدیکتر کند.
حریری با اشاره به دفتری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مشغول به کار است، تصریح کرد: این دفتر دایر است؛ ولی اینکه چقدر در انجام وظایف خود فعالیت میکند به فضای سیاسی کشور بستگی دارد.