اتاق تهران:
زمان توقف تولید بنزین در پتروشیمیها
زنگنه:واردات بنزین موقتی است
وزیر نفت با تاکید بر اینکه واردات بنزین از خارج کشور موقتی خواهد بود زمان توقف تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی را اعلام کرد و گفت: امسال حدود 7 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده میشود.
به گزارش مهر، همزمان با افزایش مصرف بنزین در کشور و گمانه زنیهای مختلف درباره از سرگیری واردات بنزین توسط وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت سیاست های جدید دولت درباره تولید، مصرف و واردات بنزین را تشریح کرد.

بیژن نامدار زنگنه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه واردات بنزین از خارج کشور موقتی خواهد بود، گفت: همزمان با واردات بنزین پیش بینی یم شود در سالجاری ظرفیت تولید این فرآورده نفتی 6 تا 7 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

وزیر نفت یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به بنزین را توسعه صنعت سی.ان.جی عنوان کرد و افزود: همزمان با توسعه سی.ان.جی، ساخت پالایشگاه های جدید نفت و میعانات گازی همچون ستاره خلیج فاسر هم در دستور کار قرار دارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به آنکه میزان مصرف بنزین نسبت به تولید آن اختلاف چند میلیون لیتری دارد ما اقدام به واردات کردهایم، در خصوص زمان توقف تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی هم توضیح داد: در شرایط فعلی بنزین تولیدی در مجتمعهای پتروشیمی مصرف می شود، اما هر زمانی که بتوانیم افزایش تولید در پالایشگاه ها داشته باشیم، تولید بنزین در پتروشیمی ها قطع و این خوراک در واحدهای دیگر پتروشیمی ها استفاده و صادر می شود.

به گزارش مهر، با پیشی گرفتن مصرف از تولید بنزین و منفی شدن تراز تولید و مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی، پیش بینی می شود دو طرح جدید بنزین سازی تا کمتر از یکماه آینده به طور رسمی در مدار بهرهبرداری قرار بگیرد.

در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاههای نفت حدود 65 تا 67 میلیون لیتر بوده که با راه اندازی 2 طرح بنزین سازی پالایشگاههای نفت تبریز و اصفهان، ظرفیت تولید این محصول پرطرفدار نفتی به بیش از 70 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

اصغر رمضانی معاون مدیرعامل شرکت پالایش و پخش نفتی اخیرا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی و بهرهبرداری سه طرح بنزین سازی پالایشگاههای نفت اصفهان، تبریز و بندرعباس، گفت: هم اکنون اخرین مراحل پیش راهاندازی و راهاندازی نهایی پروزه های بنزین سازی پالایشگاه هیا نفت اصفهان و تبریز در حال انجام است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان سه میلیون لیتر و طرح بنزین سازی پالایشگاه تبریز روزانه یک میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور اضافه می کند، تصریح کرد: از این رو مهر ماه سالجاری این دو طرح جدید پالایشگاهی در مدار بهرهبرداری قرار میگیرند.

با راهاندازی طرح جدید بنزینسازی پالایشگاه تبریز و با احتساب تولید فعلی این پالایشگاه، مجموع تولید بنزین با استاندارد یورو چهار حدود 5 تا 6 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد که کل نیازهای شمال غرب کشور را به طور کامل پوشش می دهد.

تولید بنزین با اکتان 95، توقف واردات مواد اکتان افزا و جداسازی ترکیبات حلقوی از ترکیب بنزین همچون "بنزن" هم از دیگر مزیت‎های اقتصادی در دو طرح بنزین سازی پالایشگاههای اصفهان و تبریز است.