90 درصد مکملهای دارویی در گمرک مانده است

کد خبر: Den-753008 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۰
ایسنا - بهرغم تغییر اولویت واردات مکملهای دارویی از اولویت 10 به 5، طی 6 ماه اخیر این کالاها از گمرک ترخیص نشده است. محمدمهدی احمدینیا، رییس اتحادیه واردکنندگان مکملهای دارویی ضمن بیان این مطلب، با تاکید بر اینکه مشکل ترخیص مکملهای دارویی حل نشده است، اظهار کرد: تعرفهای که قرار بود امسال برای واردات مکملهای دارویی به دلیل تغییر نرخ دلار گمرکی از 1226 تومان به حدود 2500 تومان اعمال شود، هنوز عملی نشده و به همین دلیل این کالاها از گمرک ترخیص نمیشود. رییس اتحادیه واردکنندگان مکملهای دارویی تصریح کرد: این کالاها به دلیل عدم تامین ارز مبادلهای، با ارز آزاد وارد میشود و نوسانات نرخ ارز تغییر زیادی در قیمت آنها در بازار نداشته است. وی گفت: اگر ترخیص این کالاها از گمرک با ارز مبادلهای صورت گیرد قیمت آنها در بازار کاهش مییابد؛ ولی متاسفانه 90 درصد از مکملهای واردشده در گمرک انبار شده است.