350 ميليارد تومان طلب كشاورزان پرداخت میشود

کد خبر: Den-752616 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹
خبرگزاری مهر - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاكنون بيش از 3300 ميليارد تومان بابت خريد گندم به كشاورزان پرداخت شده است، گفت: كمتر از 350 ميليارد تومان مانده بدهي دولت بابت خريد بيش از 4 ميليون و 750 هزار تن گندم، تا پايان اين هفته به حساب كشاورزان واريز خواهد شد.
عباس قبادي با بيان اينكه ارزش 4 ميليون و 750 هزار تن گندم خريداري شده، حدود 3650 ميليارد تومان است، افزود: تاكنون بيش از 3300 ميليارد تومان بابت خريد گندم به كشاورزان پرداخت شده است و كمتر از 350 ميليارد تومان مانده بدهي به كشاورزان تا پايان اين هفته به آنان پرداخت ميشود. وی ادامه داد: 320 ميليارد تومان مابهالتفاوت 80 توماني افزايش قيمت گندم نيز تا پايان هفته گذشته به كشاورزان پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بيان اينكه در خريد گندم كمترين سختگيري و افت انجام شده، اظهاركرد: ميزان افت مفيد گندمهاي خريداري شده حدود 8 دهم درصد به مقدار 40 هزار تن و افت غيرمفيد حدود 6 دهم درصد و 31 هزار تن بوده است.