خوشبینی به آینده سفتهبازان را به عقب راند
طلا و ارز همچنان در سرازیری

کد خبر: Den-752668 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۹
دنياي اقتصاد- خوشبینی گسترده ناشی از تحولات سیاسی و منطقهای در روز گذشته موجب شد تا بهای ارز و سکه به سقوط خود همچنان ادامه دهد. بهای دلار دیروز بعد از ظهر تا 3090 تومان بر تابلوها افت کرد و شرایط بازار افت بیشتری را برای آن در نظر داشت. در کف بازار سکه هم بهای هر سکه طلا تا 967 هزار تومان و حتی پایینتر افت داشت. این کاهش در حالی اتفاق افتاد که در بازارهای جهانی نیز انتظار برای کاهش بیشتر قیمت طلا وجود داشت و البته تا غروب نرخ آن از سطح 1316 دلار نیز متمایل به کاهش بیشتر بود. برخی نمایندگان مجلس، سفر روحانی به نیویورک را عامل این کاهش میدانند و برخی، سخنان مسوولان بلندپایه نظام را دلیلی برای خوشبینی به رفع چالشهای دو سال گذشته ارزیابی میکنند. برخی، برداشته شدن فشارهای تحریمی از بانکها و موسسات مالی از سوی دادگاههای اروپایی را دلیلی در این رابطه ميدانند و البته برخی تصمیمات تازه در گمرک را برای بازار ارز بهعنوان بهبود مسیر نقلوانتقال آن برمیشمرند. در این میان همچنان خبرهایی از امکان باز شدن «سوئیفت» توسط سوئیسیها میتواند حامل پیامی خوش برای اقتصاد ایران باشد و در عین حال دستور رییسجمهور به بانکها برای بازگشایی اعتبارات اسنادی با حداکثر 30 درصد ارزش محموله وارداتی را نیز نباید برای روزها و ماههای آینده بازار ارز و مجموعه اقتصادی کشور نادیده گرفت.
قیمتها همچنان کاهشی است
خوشبینیهای فراگیر در بازار
گروه بازار پول – خوشبینی به بهبود روابط سیاسی و بینالمللی و کاهش فشارهای اقتصادی از یکسو و انتظار برای افت بیشتر بهای طلا در بازارهای جهانی با بررسی تازه فدرال رزرو آمریکا درخصوص امکان کاستن از میزان محرکهای اقتصادی در این کشور و ریزش بیشتر قیمت طلا دو عامل مهم سرازیر شدن نرخهای بازار داخلی است. این اتفاق که برخی آن را «تقویت ارزش ریال» ارزیابی میکنند و برخی افت تقاضای موثر تجاری و گاهی نیز فروکش کردن تقاضای سفتهبازی از آن نام برده میشود، در این روزها موجی از خوشبینیها را به همراه داشته است.
برخی نمایندگان مجلس، سفر روحانی به نیویورک را عامل این کاهش میدانند و برخی سخنان مسوولان بلندپایه نظام را دلیلی برای خوشبینی به رفع چالشهای دو سال گذشته ارزیابی میکنند.
برخی برداشته شدن فشارهای تحریمی از بانکها و موسسات مالی از سوی دادگاههای اروپایی را دلیلی در این رابطه ذکر میکنند و البته برخی تصمیمات تازه در گمرک را برای بازار ارز بهعنوان بهبود مسیر نقلوانتقال آن برمیشمرند.
در این میان همچنان خبرهایی از امکان باز شدن «سوئیفت» توسط سوئیسیها میتواند حامل پیامی خوش برای اقتصاد ایران باشد و در عین حال دستور رییسجمهور به بانکها برای بازگشایی اعتبارات اسنادی با حداکثر 30 درصد ارزش محموله وارداتی را نیز نباید برای روزها و ماههای آینده بازار ارز و مجموعه اقتصادی کشور نادیده گرفت.
تقریبا تمامی این عوامل دلیلی برای رویگردانی سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در بازر ارز و سکه است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش قیمت سکه و طلا در روزهای اخیر را به دلیل سفر قریبالوقوع رییسجمهور کشورمان به نیویورک دانسته و گفته که «این نوسان قیمت مبنای سیاسی دارد و پایدار نیست.»
به گفته عزتالله یوسفیانملا «مسلما کاهش قیمت سکه و طلا مبنای سیاسی دارد و نه اقتصادی. حتی نمیتوان گفت که این کاهش مبنای سیاسی پایداری دارد، بلکه مبنای سیاسی عبوری و گذری دارد و بر اساس پیشبینیهایی از جمله احتمال ملاقات ایران و مسوولان اتحادیه اروپا صورت میگیرد.»
سخنان این نماینده مجلس در حالی است که مسیر کاهشی قیمت دلار از زمان روی کار آمدن روحانی تقریبا قابلتوجه بوده و توجه بازار به سیاستهای تنشزدایی در منطقه دولت جدید را نمیتوان بیتاثیر دانست. ازخرداد امسال تاکنون بهای دلار تقریبا از بالای 3500 تومان با گذر از نوسانهای مختلف تا زیر 3100 تومان افت کرده است. بهای سکه نیز فارغ از تاثیر افت بهای جهانی طلا از یک میلیون و 400 هزارتومان به زیر یک میلیون تومان رسیده است.
روز گذشته؛ اما قیمت دلار تا 3090 تومان تا بعد از ظهر افت داشت که نسبت به بعد از ظهر روز دوشنبه تقریبا 45 تومان کاهش قیمت ثبت کرده است. قیمت سکه نیز با افت تا زیر 970 هزار تومان حداقل 28 هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست داده است.
رسیدن بهای سکه در این سطح در کف بازار نشان میدهد که قیمت اعلام شده برای آن اولا با قیمت تابلوها تقریبا 10 تا 15 هزار تومان فاصله دارد و در عین حال از ارزش طلای خالص موجود در آن هم 10 هزار تومان بالاتر ایستاده است.
روز گذشته در سطح بازار البته اتفاقات زیر پوستی هم وجود داشت. اول اینکه مقاومت برخی فعالان بازار و فروشندگان سکه برای تبعیت از مسیر کاهشی قیمتها بر تابلوها وجود داشت؛ به گونهای که قیمت سکه در ساعاتی از بازار 985 هزار تومان اعلام شده بود، اما عدهای نرخ تابلوها را کمتر از 995 هزار تومان ثبت نمیکردند. در واقع خرید سکه به دست این سکه فروشان در قیمتهای بالا موجب مقاومت عمومی در ابتدای بازار میشود. این اتفاق البته مسبوق به سابقه است و پایداری قیمتهای بالا در بیشتر اوقات نمیتواند زیاد دوام داشته باشد.
این شرایط به ویژه زمانی که هجوم برای عرضه سکه در بازار بیشتر میشود، به مراتب شکنندهتر است و مقاومت این عده بالاخره میشکند. در این میان البته سکه فروشان نیز مانند مردم عادی ممکن است، زیان کنند.
سخنان مسوولان وزارت خارجه در خصوص اهتمام به مذاکرات در نیویورک نیز روز گذشته در کنار برخی سخنان مسوولان آژانس بینالمللی انرژی اتمی شرایط مناسبتری را برای افزایش عرضه سکه در بازار به وجود آورده است.
در این روزها در عرصه تجاری نیز دستور رییسجمهور به بانکها برای اعمال حداکثر 30 درصد ارزش محمولههای صادراتی برای گشایش السی، بانکها را به تکاپو واداشته است.
این رقم در ماههای اخیر در اواخر دولت دهم تا 130 درصد هم بالارفته بود که فشار زیادی را بر تولیدکننده وارد کرد و البته میزان تقاضای تجاری ارز در بازار آزاد را نیز به طور قابلملاحظهای کاهش داده بود. افت این رقم میتواند دوباره تقاضای واقعی را به بازار ارز وارد کند.
در این زمینه مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به دلایل اخذ 100 درصد معادل ریالی ال سی گشایش شده توسط بانکها گفت: در شرایط کنونی ادامه این روند منطقی نیست،زیرا این پدیده زیان بزرگی را به صنعت و بخش تولید کشور وارد کرد.
در عرصه بینالمللی هم خبرهای مثبت میتواند بازار را از هیجانهای قبلی تهی کند. در این راستا مدیرکل آژانس بینالملل انرژی اتمی خواستار راهحل دیپلماتیک برای موضوع هستهای ایران شد و از تهران خواست همکاری بیشتری با آژانس داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه نیز گفته که در صورت نیاز در نیویورک با طرفین غربی بر سر مساله هستهای ایران گفتوگو میکنیم.
قیمت جهانی طلا در پایین ترین حد پنج هفته اخیر
در بازارهای جهانی؛ اما بهای این فلز در انتظار برای تعیین استراتژی جدید فدرال رزرو همچنان رو به کاهش است و البته در ارقام بالای 1300 دلار در نوسان است. در حالی که سرمایهگذاران بینالمللی منتظر برگزاری نشست فدرال رزرو آمریکا هستند قیمت جهانی طلا دیروز با اندکی افزایش روبهرو شد.
به گزارش سایت طلا قیمت این فلز برای لحظاتی در شامگاه روز دوشنبه به کمتر از 1303 دلار در هر اونس رسیده بود. نشست فدرال رزرو آمریکا در حالی این روزها برگزار میشود که کارشناسان اقتصادی معتقدند مقامهای فدرال رزرو 10 میلیارد دلار از برنامه محرک پولی 85 میلیارد دلاری را کاهش خواهند داد.
قیمت جهانی طلا پس از رشد متوالی در 12 سال گذشته از ابتدای امسال تاکنون بیش از 20 درصد کاهش داشته است. همچنین از آنجا که سرمایهگذاران در انتظار انتشار نتیجه نشست فدرال رزرو هستند، قیمت طلا در محدوده کمترین قیمت در پنج هفته گذشته در حال نوسان است.
قیمت جهانی طلا به علت بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و در نتیجه آن تصمیم برای کاهش خرید اوراق قرضه این کشور از سوی فدرال رزرو، طی سالجاری میلادی 20 درصد ارزش خود را از دست داده است.
فدرال رزرو، نتیجه نشست 2 روزه خود را اعلام خواهد کرد و انتظار میرود که این بانک خرید اوراق قرضه 85 میلیارد دلاری ماهانه خود را حداقل 10 میلیارد دلار کاهش دهد.
این میزان کمتر از پیشبینی پیشین تحلیلگران است. در هفتههای اخیر همچنان فروکش کردن امکان جنگ در سوریه بهای طلا را کاهش داده است.