انباشت 250 هزار کیسه خون در گمرک

کد خبر: Den-752200 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۷
ایسنا - نایب رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی از انباشت 250 هزار عدد کیسه خون به ارزش سه میلیون یورو در گمرک خبر داد و افزود: این کیسهها از فرانسه وارد شدهاند و دلیل اصلی انباشت آنها این است که براساس ارز مرجع ثبت سفارش و حالا که وارد گمرک شدهاند، واردکننده باید مابهالتفاوت ارز مرجع و مبادلهای را به بانک مرکزی پرداخت کند که این اتفاق هنوز رخ نداده و ابهام به وجود آمده در این زمینه باعث انباشت کیسههای خون در گمرک شده است.
ابوالفضل صانعی با اشاره به اینکه نیاز سالانه کشور به کیسه خون حدود 3 میلیون عدد است، افزود: از این مقدار سالانه حدود 2 میلیون کیسه باید وارد شود و ظرفیت تولید یک میلیون کیسه نیز در داخل وجود دارد. وی با بیان اینکه هم در زمینه تولید و هم در زمینه واردات کیسه خون با مشکلات زیادی مواجه هستیم، گفت: تا قبل از چهار سال پیش سازمان انتقال خون برای تامین کیسه خون موردنیاز خود، مناقصهها را به صورت ارزی برگزار میکرد که واردکنندگان با این نوع مناقصه مشکلی نداشتند، اما از زمانی که مناقصهها به صورت ریالی برگزار میشود، به دلیل نوسانهای شدید نرخ ارز و بالا رفتن ریسک، دیگر واردکنندگان صاحب برند در مناقصههای سازمان انتقال خون شرکت نمیکنند. صانعی عنوان کرد: در اختصاص ارز مبادلهای به واردات کیسه خون تاخیر زیادی رخ داده و باعث خواب سرمایه واردکنندگان شده است.