اتاق تهران:
آمار گمرک نشان می دهد:
65 درصد واردات از 5 كشور انجام شد
65 درصد از ارزش كل واردات كشور در پنج ماهه نخست سال 1392 از 5 كشور امارات، چين، هند، جمهوري كره و تركيه صورت گرفته است.
به گزارش مهر، براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اعلام کرد: در اين مدت امارات متحده عربي با يک ميليون و 861 هزار تن كالا به ارزش 3 ميليارد و 214 ميليون دلار بيشترين ميزان را به خود اختصاص داد.

پس از امارات متحده عربي چين با 3 ميليارد و 2 ميليون دلار، هند با يک ميليارد و 614 ميليون دلار، جمهوري كره با يک ميليارد و 484 ميليون دلار و تركيه با يک ميليارد و 388 ميليون دلار بيشترين رقم را به خود اختصاص دادند.

در 5 ماهه سال جاري 11 ميليون و 190 هزار تن كالا به ارزش 16ميليارد و 307 ميليون دلار وارد كشور شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 30 درصد و از لحاظ ارزش 26 درصد كاهش داشته است.