خیز هند و چین برای گسترش روابط با ایران

کد خبر: Den-750675 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۱۲
گروه بازرگانی - فعالان اقتصادی هند که بارها برای دیدار با بخش خصوصی به ایران آمدهاند، دیروز نیز به همراه سفیر این کشور در تهران به دیدار یحیی آلاسحاق آمدند تا ظرفیتهای خود را برای همکاری با شرکتهای ایرانی اعلام کنند. در این هیات که فعالان صنایع بزرگ چون نفت و گاز، فولاد، کشتیرانی و معدن حضور داشتند، رییس اتاق تهران با تاکید بر گسترش روابط اقتصادی دو کشور ایران و هند، از دولت هند خواست تا نقلوانتقالات بانکی را تسهیل کند.
در این دیدار فعالان اقتصادی هند از تواناییهای شرکتهایشان در تولید فولاد، صنایع نفت و گاز، احداث نیروگاههای تولید برق، تجهیز بنادر، حمل و نقل دریایی و بهرهبرداری از معادن گفتند و برای همکاری با شرکتهای ایرانی و حضور در صحنه اقتصادی ایران اعلام آمادگی کردند. پس از آن نیز آلاسحاق، گره اصلی میان روابط ایران و هند را روابط بانکی خواند و اعلام کرد: اگر این روند تسهیل شود، روابط اقتصادی دو کشور جهش خواهد یافت.
رییس اتاق تهران گفت: ما دوستانمان را از یاد نخواهیم برد، به ویژه آنهایی که در شرایط سخت در کنار ما بودند، اما مساله این است که طرف هندی نیز باید درک متقابلی از وضعیت کنونی داشته باشد و روند انتقال ذخایر ارزی به کشور ما را تسهیل کند. آلاسحاق با اعلام اینکه کلید جهش روابط اقتصادی دو کشور حل مسائل بانکی است، گفت: امیدوارم دولت و بانکهای هند در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند و ما نیز تلاش میکنیم با رایزنی رییسکل جدید بانک مرکزی شرایط مناسب را فراهم کنیم.
علیرضا بختیاری، معاون امور بینالملل اتاق تهران نیز اعلام کرد که اتاق تهران در روز 30 اکتبر (هشتم آبان) سال جاری یک هیات تجاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان بنگاههای اقتصادی به هند اعزام خواهد کرد.

تاسیس اتاق بازرگانی راه ابریشم
از سوی دیگر، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در دیدار با رییس شورای توسعه تجارت بینالملل چین، از فراهم بودن زمینههای رشد همکاریهای ایران و چین در پروژههای بلندمدت خبر داد و البته او نیز مانند آل اسحاق، بر ضرورت حل مشکلات بانکی دو کشور برای توسعه روابط تاکید کرد.
محمد نهاوندیان گفت: با تغییر دولت ایران، محیط کسبوکار کشور شرایط متفاوتی پیدا کرده است. در دولت جدید ایران، فضای جدیدی در اقتصاد فراهم شده است. در این شرایط، چین شریک تجاری مهمی برای ایران به شمار میآید؛ چرا که استراتژی ایران از غرب به سمت چین تغییر یافته است. وی افزود: در چند سال اخیر شاهد رفتار مثبت دولت چین با ایران بودهایم و بنابراین امیدواریم با لغو تحریمها، همکاری ایران با چین در قالب پروژههای طولانیمدت ادامه یابد.
نهاوندیان مهمترین عامل رشد روابط تجاری را حل مسائل مالی و بانکی دانست و ادامه داد: بانک مرکزی گزارش داده که تفاهمنامههای زیادی بین دو کشور به امضا رسیده که متاسفانه اجرایی نشده یا با تاخیر به مرحله اجرا رسیدهاند. وی پیشنهاد داد که کمیته مشترکی با حضور نماینده بانک مرکزی، تاسیس و مشکلات بانکی دو کشور بررسی شود.
نهاوندیان تشکیل کمیتهای برای انجام فاینانس پروژهها را به عنوان پیشنهاد دوم خود مطرح کرد و گفت: چین باید برنامه ثابتی برای حل فاینانس داشته باشد. این کمیته میتواند کمک کند تا سود بیشتری برای طرفین به وجود آید. وی ادامه داد: پیشنهاد سوم این است که اتاق بازرگانی جاده ابریشم را تاسیس کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی بین اتاقهای بازرگانی را افزایش داده و فعالیت طولانیمدت داشته باشیم. چین میتواند شریک اصلی ایران در این زمینه باشد.
«وان جی فی» رییس شورای توسعه تجارت بینالملل چین نیز گفت: با توجه به پیشرفت ایران در تکنولوژی، چین باید از این فرصت به خوبی بهره بگیرد. وی افزود: مشکلات و موانع به دلیل تحریمها است. پروژههای بزرگی در زمینههای معدن، نفت، گاز، فولاد و ... در دست اجرا داریم که برای چین مزیتهای بسیاری دارد. امیدواریم که با رفع موانع بانکی شرکتهای بزرگ چینی که محصولات با کیفیتتری دارند، تجارت با ایران را در اولویت کاری قرار دهند.

نسخه چاپی