متن: بسمه تعالي
107629/264
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بند يك فهرست B** بخشنامه رديف 133 مورخ 29/3/92موضوع كالاهاي مشمول مجوز صادراتي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ،بپيوست تصوير نامه شماره 3407/210/92 مورخ 4/6/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به انضمام نامه شماره 185617/665 مورخ 30/5/92 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال و اعلام ميدارد تا اطلاع ثانوي صادرات كليه اقلام دارويي انساني و مواد اوليه دارويي مربوطه به استثناء داروهاي مخدر و روانگردان و پيش ساز مواد مخدر موضوع اقلام مندرج در ليست ضميمه 6 كتاب مقررات صادرات و واردات سال جاري نياز به اخذ مجوز موردي از وزارت ياد شده ندارد و صدور آن اقلام با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع مي باشد. بديهي است با توجه به بخشنامه پيش گفت، صادرات اقلام دارويي دامپزشكي كماكان مستلزم اخذ مجوز موردي از سازمان دامپزشكي كل كشور و ابلاغ از سوي اين دفتر ميباشد مي باشد. خواهشمند است دستور فرمايند ضمن اقدام وفق مراتب فوق، مورد را به گمركات تابعه ابلاغ نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]