بازار جهانی طلا در امید و انتظار
بازار فلزات گرانبها تحتتاثیر دو عامل مهم در روزهای اخیر در نوسان است؛ عاملی که نه تنها این بازار که سایر بازارها را نیز با نسبتهای متفاوت از خود متاثر کرده است.
حمله به سوریه و توقف یا تداوم سیاستهای انبساط پولی در ایالاتمتحده آمریکا دو موضوع مهم در هفته گذشته و هفته جاری به شمار میروند که بیشترین تاثیر را بر بازار گذاشتهاند؛ به طوری که طی هفته گذشته این عوامل در کنار انتشار گزارشهایی از اوضاع اقتصادی اروپا و آمریکا به بروز نوساناتی در قیمت ارز، طلا، نفت و فلزات منجر شدند.

داستان نوسانات قیمتها در بازار طلا از آنجا آغاز شد که اولین روز هفته گذشته از آنجاکه همزمان بود با احتمال انتشار اطلاعات مربوط به یکی از شاخصهای مهم اقتصادی آمریکا (سفارش کالاهای بادوام) بنابراین تا حدی سرمایهگذاران منتظر بودند تا با توجه به تاثیر این گزارش بر سیاست کلان اقتصادی فدرال رزرو در خصوص توقف یا عدمتوقف روند کاهشی برنامه حمایتی آمریکا در ماه سپتامبر نسبت به جهتگیری بازار تصمیمگیری کنند.

همچنین با اینکه بازارهای سهام آسیا به واسطه افزایش امیدواریها از بهتر شدن اوضاع اقتصادی چین بهبود یافتند؛ اما بازارهای سهام اروپا به دلیل افزایش نگرانیها از احتمال کاهش سیاستهای انبساطی آمریکا تنزل پیدا کردند.

در نتیجه در اولین روز هفته گذشته بازار طلا بازگشت نسبی سرمایهگذاران را شاهد بود که موجب رشد قیمت طلا تا سطح 1400 دلار شد. البته این مساله که همچنان فعالان بازار انتظار داشتند بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر اقدام به کاهش سیاستهای انبساطی خود کند نیز تا حدی فشار رو به پایینی بر بهای این فلز گرانبها وارد ساخت. به نقل از تحلیلگران موسسه بارکلیز بیشترین جریان ورودی طلا به صندوقهای سرمایهگذاری از ژانویه سالجاری در روز جمعه گذشته یکم شهریور به ثبت رسید.

اما در صحنه سیاسی در پی تشدید نگرانیها از قوی شدن احتمال حمله آمریکا به سوریه بازارهای سهام اروپا کاهش یافتند؛ چراکه سرمایهگذاران به دلیل ابهام موجود در بازار، تصمیم به بستن موقعیتهای معاملاتی و شناسایی سود خود کردند.

در این میان انتشار گزارش مثبتی از اوضاع اقتصادی اروپا هم نتوانست مانع ریزش این بازارها شود. در پی این اتفاق، از آنجا که انتظار معاملهگران از انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا حکایت از کاهش سفارش کالاهای بادوام داشت، امیدواریها از آغاز نشدن روند کاهشی برنامه حمایتی آمریکا در ماه سپتامبر افزایش یافت که این امر به رشد بهای طلا انجامید.

این در شرایطی بود که تشدید ناآرامیها و نگرانیها از احتمال وقوع جنگ بین غرب و سوریه هم در تقویت تقاضا برای طلا بیتاثیر نبود. در عین حال به نظر میرسید افزایش قیمتها موجب افت تقاضا برای این کالای گرانبها هم شده باشد.

این روند ادامه داشت و همزمان با افزایش احتمال حمله به سوریه، فشارهای رو به پایینی بر بازارهای سهام وارد میشد. در واقع اگرچه شاخصها نسبت به روز گذشته تا حدی بهبود یافتند، اما کاملا معلوم بود جو روانی بازار در حالت ابهام و نگرانی به سر میبرد.

از سوی دیگر از آنجاکه سرمایهگذاران معتقد بودند در شرایط فعلی مطمئنترین ارز برای سرمایهگذاری دلار است، تقاضا برای این واحد پولی افزایش یافت. همچنین اظهارات بانک مرکزی ژاپن درخصوص ادامه سیاستهای انبساطی این کشور نیز موجب شد نرخ برابری ین به دلار تنزل یابد.

بر اساس این موضوعات در بازار طلای روز چهارشنبه هفته گذشته افزایش نگرانیها از تشدید عدمثبات در منطقه خاورمیانه در صورت حمله نظامی آمریکا به سوریه تقاضا برای طلا را به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر افزایش داد. البته بهبود تقاضا برای خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا را هم به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر این رشد نمیتوان نادیده گرفت.

انتشار گزارشهای مثبتی از اوضاع اقتصادی آمریکا با افزایش احتمال کاهش برنامههای حمایتی فدرال رزرو در آینده نزدیک به رشد شاخص دلار در اواخر هفته گذشته نیز موضوع دیگری بود که بر تصمیمات سرمایهگذاران اثر گذاشت.

روز پنجشنبه هفته گذشته، اما با اینکه ادامه نگرانیها از وضعیت سوریه از اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران نسبت به بازارهای سهام کاست، اما مخالفت پارلمان انگلستان با دخالت نظامی دولتش در جنگ علیه سوریه از احتمال نزدیک بودن زمان حمله آمریکا به این کشور کاست و موجب شد از تنش موجود در جو روانی بازار کاسته شود.

در نتیجه، با فروکش کردن نسبی نگرانیها نسبت به آغاز جنگ آمریکا علیه سوریه و اینکه احتمالا به زودی اتفاق نخواهد افتاد، فعالان بازار طلا بیشتر روی آمارها و گزارشهای اقتصادی آمریکا و برنامه این کشور در خصوص ادامه یا کاهش سیاستهای انبساطی خود متمرکز شدند و در نتیجه از آنجا که رشد اقتصادی این کشور نسبتا خوب اعلام شد، بهای طلا تنزل یافت.

اما هفته گذشته در شرایطی به کار خود پایان داد که اظهارات جان کری و ادعای او درخصوص استفاده دولت سوریه از سلاحهای شیمیایی موجب بالا بردن ریسک سرمایهگذاران در بازارهای سهام آمریکا و اروپا شد و در نهایت به افت بازارها انجامید.

همچنین افزایش تقاضا برای ارز مطمئنی همچون دلار هم ارزش آن را به بالاترین سطح خود در چهار هفته گذشته رساند. افزایش نگرانیها از احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه موجب ثبت بیشترین کاهش ماهانه در شاخصهای بازار سهام آمریکا از مه سال 2012 شد.

این موضوع در بازار طلا منجر به افت بهای طلا در بازارهای جهانی شد. رشد خرید فیزیکی طلا و بستن موقعیتهای فروش تاثیر زیادی در افزایش 6 درصدی قیمت این کالای گرانبها در ماه گذشته (اوت) داشته است.

اما این هفته نیز بازار طلا در شرایطی کار خود را آغاز کرد که قیمت اونس تا 1372 دلار کاهش را تجربه کرد، اما تا پایان معاملات روز دوشنبه هفته جاری، قیمت این فلز گرانبها تا 1393 دلار برگشت که تصمیمات اوباما و رایزنیهای وی با کنگره برای جلب حمایت اعضای کنگره عامل اصلی این نوسانات بود.

دیروز هم همین روال در بازار طلای جهانی تجربه شد هرچند ریزش و افزایشی را که دیروز در بازار شاهد بودیم، کمتر از میزان روز دوشنبه ثبت شد. در کل بازار طلا در شرایط کنونی علاوه بر تصمیمات نظامی در حوزه خلیج فارس به جلسه امروز فدرال رزرو و آمارهای روزهای پیشرو بستگی دارد. /دنیای اقتصاد