برنج هندی باسماتی دانه بلند، با برند الخیال موجود است
قیمت تحویل در انبار تهران 3480 تومان
لطفا تماس بگیرید 09156949800 غلامی