کد خبر: Den-735417 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۰۱

گروه بازرگانی - مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از افزايش مدت اعتبار ثبتسفارش كالا به 6 ماه خبر داد. سعيد عباسپور توضیح داد: مقرر شد تمام سفارشهایي كه از سال 91 تاكنون صورت گرفته است، بهصورت 6 ماهه اجرا شود.

وي با بيان اينكه سفارشهایي كه به صورت يك ماهه، 2 ماهه يا 3 ماهه ثبت شدهاند نيازي به مراجعه براي تمديد ندارند، افزود: اين نوع ثبتسفارشها بهصورت خودكار در سامانه تمديد ميشود و قابل اجرا است. به گفته عباسپور، اين موضوع باعث ميشود تا واردكنندگاني را كه مشكل تامين كالا از كشورهاي خارجي داشتهاند يا مدت زمان بيشتري براي ساخت كالاي پيشنهاديشان صرف ميکردند، از اين پس با مشكلاتي از اين دست مواجه نشوند و با داشتن زمان كافي بتوانند براي واردات برنامهريزي كنند.