این افزایش به طور مشخص شامل نرخ دلار و بهای سکه تمام بهار آزادی بود. بهای دلار روز پنجشنبه در مرز 3100 تومان نوسان پیدا کرد. اراده بازار برای حفظ قیمت دلار در این سطح موجب شد تا نرخ دلار با یک افزایش 30 تومانی تا 3130 تومان تا بعد از ظهر بالابرود، پرونده نرخ هفتگی این ارز در این سطح بسته شود.

دلار در روز چهارشنبه تا 3090 تومان هم بر تابلوها دیده شد. روز پنجشنبه، اما نرخ 3095 تومان برای مدت کوتاهی در بازار ارائه شد که افزایش تقاضا و افزایش تعداد خریداران موجب رشد قیمت آن تا 3130 تومان شد. با این وجود سایر ارزها همچنان بدون تقاضا ماندند و اغلب آنها متاثر ازروند کاهشی هفته، افت قیمت را ثبت کردند.

اما یورو در این روز بر 4130 تومان ثابت ماند. درهم امارات نیز بر 845 تومان بدون تغییر پافشاری کرد. در این روز در بازار سکه و طلا نیز افزایش قیمت رخ داد. بهای هر قطعه سکه طرح جدید با 10 تا 20 هزار تومان افزایش بر تابلوها تا یک میلیون و 40 هزار تومان رسید. در برخی مناطق تا بعدازظهر، این قیمت به یک میلیون و 50 هزار تومان هم گزارش شد.

در کف بازار، اما این سکه تقریبا یک میلیون و 35 هزارتومان ادعا شد که البته سکه فروشان معمولا این قیمت را رعایت نمیکنند. نیم سکه، اما با 5000 تومان کاهش تا 535 هزارتومان تعدیل شد.

ربع سکه تقریبا تغییری نسبت به قیمت ظهر چهارشنبه نداشت و 335 هزار تومان باقی ماند. در بازار طلا، بهای هر گرم طلای 18 عیار با 600 تومان افزایش مواجه شد. بخش عمدهاي از افزایش قیمت سکه البته به بالارفتن قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز ارتباط داشته است.

در عرصه اقتصادی نیز سیاستگذاری قیمت ارز وارداتی که شاخصی برای جهتگیریهای آتی بازار به حساب میآید، برجسته شد. رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس دفتر رییسجمهور بازگشت دلار 1226 تومانی را یک سیاست موقت خوانده است که این امر پیام تازهای برای بازار به شمار میآید.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: درحالی که حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از اصلیترین برنامههای دولت است؛ ولی در حال حاضر برای ایجاد امنیت غذایی مردم، کالاهای اساسی را طی یک تصمیم کوتاه مدت همچنان با ارز 1226 تومانی وارد میکنیم.

محمد نهاوندیان تاکید کرده که در بحث کالاهای اساسی تامین امنیت غذایی جزو اولویتهای دولت است، البته سیاست ارزی دولت حرکت به سمت ارز تک نرخی خواهد بود. در این ایام دولتمردان جدید به مرور با حاضر شدن در رسانهها فضا را برای برخی تحرکات دیپلماتیک جدید با رویکردی تنش زدا و اعتمادساز آماده میکنند. برخی تحرکات در افزایش تولید نفت و گاز در پالایشگاهها و حتی اراده برای تاثیرگذاری بر قیمت نفت اوپک برای ایجاد زمینههای بهتر فروش نفت کشور، خوشبینی را تقویت کرده است.

فعالان بازار اميدوارند، تداوم اين روند به افزايش درآمد ارزي كمك كند. همزمان بهکارگیری دیپلماسی منطقهای امکان بهسازی روابط بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی ارزی را با جهان بالا برده است. بروز اولین نشانهها از هر گونه موفقیت دراین راستا میتواند قیمت ارز را بازهم کاهش دهد. به نظر میرسد تا آن زمان باید به دلار 3100 تومانی دل خوش داشت.

در بازارهای جهانی
عصر پنجشنبه بهای طلا تا 1380 دلار هم افزایش ثبت کرد و دوباره در روز گذشته تا 1375 دلار تعدیل شد. بهای طلا در این سطح نسبت به روز چهارشنبه تقریبا 11 دلار افزایش ثبت کرده است.

غروب چهارشنبه انتشار متون نشست 20 روز قبل کمیته بازار باز فدرال رزرو مشخص کرد که هنوز اجماع کاملی برای زمان آغاز توقف یا کاسته شدن از حجم خرید اوراق قرضه در آمریکا وجود ندارد و باید برای تاثیرگذاری بر قیمت طلا تا ماه بعد یا ماههای آینده صبر کرد.

در عین حال با مشخص شدن این شرایط و برداشته شدن این احتمال که از یک ماه قبل بازار را در انتظار قرار داده بود، نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به بالاترین سطح 2 ساله خود تا 3 درصد افزایش یافت. برابری یورو به دلار نیز تحتتاثیر این شرایط قرار گرفت. در بازارهای آسیایی نیز تحرکات تازهای برای ارزها ثبت شد.

برابری لیر ترکیه و روپیه هند در مقابل دلار آمریکا افت کرد. بانکهای مرکزی هند و اندونزی تلاش کردند که ارزهای خود را ثابت نگاه دارند؛ اما تلاش آنها چندان مفید واقع نشد. برخی از تحلیلگران براین عقیدهاند که در بازارهای آسیایی نگرانی از جنس سرایت بحران مالی همانند آمریکا و اروپا به وجود آمده است؛ بنابراین گزارش افزایش نرخ بهره در اغلب اقتصادهای بزرگ موجب فشار بر ارز کشورهای پیرامونی این کشورها شده است. همین عامل البته دلیل اقبال به طلا به عنوان یک دارایی امن نیز شده است.

احتمال ریزش بیشتر ارزش لیر ترکیه
در بازار ارز داخلی قیمت لیر ترکیه البته از 1700 تومان در هفته گذشته تا 1640 تومان تا روز پنجشنبه افت کرده است. در بازارهای جهانی از روز 20 آگوست (سه شنبه گذشته) بانک مرکزی این کشور تلاش برای مداخله جدید را در حفظ ارزش لیر ترکیه آغاز کرده است که افزایش نرخ بهره یکی از راهکارهای پیش رو است.

ارزش لیر ترکیه پس از بالابردن نرخ بهره، افت داشته و در مقابل نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله به بالاترین سطح طی 19 ماه اخیر رسیده و 10 درصد رشد داشته است. از 3 ماه گذشته که تردیدهایی در مورد کاسته شدن از حجم خرید اوراق قرضه آمریکایی پدید آمده بود، ترکیه پس ازبرخی کشورها، ازاندونزی گرفته تا برزیل نرخ بازدهی اوراق قرضه را به شدت افزایش داده بود.

افت ارزش لیر ترکیه اکنون با تغيير نكردن حجم محرکهای اقتصادی در آمریکا از ماه سپتامبر، وارد فاز جدیدی شده است. ترکیه از سال 2011 برای تقویت پول خود 85/7 میلیارد دلار هزینه کرده است.

سایر عوامل احتمالی برای نوسان قیمت طلا
به هر روی بهای طلا در هفتههای آینده همچنان میتواند نوسانی باشد. در این راستا انتشار آمارهای اقتصادی از چین نشان میدهد که با وجود برخی خبرهای ضد ونقیض، شاخص مدیریت خرید در این کشور نسبت به ماه قبل افزایش داشته که تاثیر مستقیم بر تقاضای فلزات به ویژه فلزات گرانبها دارد. چین دومین اقتصاد دنیا است؛ اما رهبری واردات و مصرف مواد اولیه کلیدی را در جهان برعهده دارد.

برخی همچنان نسبت به سرایت برخی فشارهای ارزی ناشی از دادههای اقتصادی چین هشدار دادهاند. در این روزها البته برخی نسبت به تاثیرگذاری تنشهای مردمی در مصر و درگیریها و نگرانیهای اخیر در سوریه در جهت افزایش تقاضا برای داراییهای امن اظهارنظر میکنند و طلا را مد نظر قرار میدهند. با وجود این بهبود اقتصاد آمریکا به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت طلا همچنان بر بازار طلا سایه گسترده است./دنیای اقتصاد