منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
 • متن: بسمه تعالي
  94782/235
  ناظرين محترم گمركات استانها
  مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

  باسلام و احترام
  پيرو بخشنامه شماره 81395/66991/747/859/71/149 مورخ 16/4/89 در خصوص ابلاغ نمونه فرم جديد گواهي خريد از رينگ صادراتي بورس كالامنضم به تصوير نامه شماره 2102825/92- 5/5/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ايران و نامه شماره 12325/10- 24/4/92 شركت بورس كالاي ايران ارسال و اعلام ميدارد.با توجه به ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي رينگ صادراتي و دستورالعمل ثبت سفارش كالا، در صورت هرگونه خريد توسط متقاضي ، گواهي خريد از رينگ صادراتي نيز صرفا به نام شخص خريدارمذكور صادر مي گردد، لذا هرگونه تغيير نام ، واگذاري و يا وكالت در امر خريد و فروش به ساير اشخاص( حقيقي و حقوقي) در خصوص گواهي هاي صادره امكان پذير نمي باشد.
  خواهشمند است دستور فرمايند ضمن اقدام لازم، مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي امر نظارت مستمر معمول دارند.

  حسن عليدوستي
  مدير كل دفترصادرات

  تصوير