اتاق تهران:
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران هشدار داد
خطر فاسد شدن بار کشتیهای معطل مانده در بندر امام(ره)
در حالی که هفت کشتی حامل نهادههای دامی به دلیل عدم حل مسائل ارزی در بندر امام (ره) معطل ماندهاند رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران از خطر فاسد شدن بار آنها به دلیل رطوبت 95 درصدی و گرمای بالا در این بندر خبر داد.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با ایسنا درباره معطل شدن کشتیهای حمل نهادههای دامی در بندر امام خمینی (ره) گفت: معطلی این کشتیها در بندر امام خسارت زیادی را برای کشور به بار خواهد آورد و بنابراین بار آنها باید سریع تخلیه شود.

وی با بیان اینکه نهادههای دامی باید هر چه سریعتر به بازار مصرف منتقل شود خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت نرخ ارز، کالا و کشتی نباید بیش از حد در بنادر معطل بماند چون در این صورت خسارت زیادی به بار میآورد.

دانشمند ادامه داد: سرمایههای کشور در بنادر بلاتکلیف مانده و وظیفه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که سریعا نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید سریعا نتیجه توافقات خود را به بنادر برای ترخیص کالای این کشتیها اعلام کنند اظهار کرد: بندر امام 90 تا 95 درصد رطوبت دارد و بلاتکلیفی این کالاها باعث فساد آنها میشود زیرا جو، ذرت و سویا بسته بندی نمیشوند و از سوی دیگر بندر امام سردخانه برای نگهداری طولانی این کالاها ندارد.

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به توافق نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک مبنی بر پرداخت مابه التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز 2477 تومانی بیان کرد: قرار شده کشتیهای حامل کالاهای اساسی بار خود را در بنادر ترخیص و واردکنندگان مابه التفاوت نرخ ارز را از دولت دریافت کنند.

این در حالی است که به تازگی مصوبه بانک مرکزی درباره عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و همچنین کالاهای اساسی لغو شد. بر این اساس کالاهای اساسی با همان نرخ 1226 تومانی وارد خواهند شد و نیازی به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان نیست.