اتاق تهران:
احتمال کسری بودجه دولت با ارز 1226 تومانی
باید به دولت حق داد
اگر دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی تا پایان امسال ارز 1226 تومانی در نظر بگیرد دچار کسری بودجه میشود.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و رییس مجمع واردات دربارهی لغو مصوبهی بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و کالاهای اساسی به ایسنا گفت: این موضوع باعث ایجاد کسری بودجه دولت میشود. اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی باعث میشود دولت از یک سو بدهکار و از سوی دیگر طلبکار شود.

برخوردار با بیان اینکه مجلس در نظر گرفته است که کالاهای اساسی با ارز 2477 تومانی وارد شوند، خاطرنشان کرد: لذا خود دولت باید به این فکر باشد که از کدام مبلغ کسری بودجه خود را که بر اثر اختصاص ارز 1226 تومانی به وجود میآید جبران کند.

رییس مجمع واردات تصریح کرد: در صورت پرداخت مابهالتفاوت ارز به واردات کالاهای اساسی نیز شرایط خیلی متفاوتتر از اختصاص ارز 1226 تومانی نبود. در آن حالت نیز احتمال کسری بودجه میرفت.

وی تاکید کرد: دولت برای واردات کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی باید به دنبال راهکارهایی برای جبران کسری بودجه خود باشد، زیرا احتمال جبران کسری این بودجه از طریق مردم نیست. البته از سوی دیگر باید به دولت حق داد، زیرا اگر قرار باشد کالاهای اساسی با نرخ بالاتر از 1226 تومان وارد شوند، شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد میشود.

رییس مجمع واردات گفت: با ورود دولت جدید نباید چنین شوکی به بازار وارد شود، زیرا باعث ناامیدی در میان مردم میشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در جایی باید هزینههای خود را کاهش دهد تا بتواند منابع حاصل از واردات کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی را تامین کند.

به گزارش ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیهای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 1392 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانکها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی میشود؛ بنابراین بانکها می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادلهای اقدام کنند.

اما بر اساس آخرین اخبار، مصوبه بانک مرکزی که نارضایتی بسیاری از واردکنندگان را در پی داشت لغو شده و بنا شده که بانک مرکزی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص دهد و مابه التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادلهای را نیز معاونت برنامه ریزی به بانک مرکزی پرداخت کند.