بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10
«تعرفه» جایگزین «ممنوعیت» میشود

کد خبر: Den-745420 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۵
ایسنا - معاون گمرک ایران از ارائه درخواست بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 خبر داد.
محمدرضا نادری با اشاره به اینکه بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 که ثبت سفارش آنها از نیمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده ضرورت دارد، افزود: در این فهرست کالاهایی مانند برخی ابزارهای پزشکی وجود دارد که مورد نیاز کشور هستند و به واردات آنها نیاز داریم و باید در توقف ثبت سفارش آنها تجدیدنظر شود. وی افزود: ما نمایندهای را از گمرک به منظور شرکت در جلسه کمیته بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 معرفی کردهایم و امیدواریم هرچه زودتر این بازنگری انجام شود.
نادری همچنین با اشاره به اینکه برخی کالاها در گمرک حتی با وجود پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای باز هم اجازه ترخیص ندارند، افزود: این وضعیت به دلیل مشکل در نقل و انتقال پول به فروشنده خارجی به وجود آمده است و به همین دلیل، اسناد ترخیص نیز با وجود نبود هیچگونه بدهی به واردکننده داده نمیشود.
در همین حال، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز درباره احتمال بازنگری در کالاهای اولویت 10 توضیح داد: اعتقاد ما بر این است که درپیش گرفتن سیاستهای تعرفهای برای مدیریت واردات، بسیار کارآتر از سیاستهای محدودسازی عمل میکند، زیرا به طور کلی، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت به قاچاق کالا و پنهان کاری منجر میشود.
کیومرث فتحاله کرمانشاهی افزود: میتوان برای کالاهای غیرضروری به جای ممنوعیت و محدودیت، تعرفههای بالا وضع کرد تا از این طریق، جلوی توسعه کانالهای غیررسمی تجارت را بگیریم و در عین حال، هزینه واردات آنها نیز بالا باشد و درآمد دولت هم از محل اخذ تعرفه واردات افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، سازمان توسعه تجارت از نیمه دوم سال گذشته ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد. کالاهایی که گفته شد غیرضروری و لوکس هستند و واردات آنها در شرایط محدودیت ارزی اولویت ندارد. از جمله این کالاها میتوان به برخی از لوازم خانگی و خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی اشاره کرد. البته به نظر میرسد بازنگری در کالاهای اولویت 10 شامل این دسته از اقلام نخواهد شد.