45 هکتار دارای سندتک برگ(45 جلد)
فاصله تا آسفالت 1500 متر،تاتیربرق 500متر، مسطح، دسترسی از3طرف، راه اختصاصی، آب شیرین و...
مناسب برای احداث شهرک گلخانه ای، کشت گیاهان دارویی، سبزیجات، دامداری، پرورش شترمرغ و ...
چاه آب6 اینچ – فرم 1 (با قدمت 40 سال و عمق90 متر)
شرایط فروش قابل مذاکره
09358609734