سلام از دوستان اگه کسی میتونه روغن 50 دسنه اول و مستقیم تهیه گنه پیام بده
ترجیحا براد میخوام