دستگاه تصفیه آب كامتك از بروزترین تكنولوژى تصفیه آب در جهت حذف املاح مضر استفاده میكند، این تصفیه آب از دستگاههاى شناخته شده كشور تایوان است و توانسته وارد بازارهاى جهانى شود و در مقابل رقبا با قدرت ظاهر شود. كامتك در مدل ٧ مرحله قلیایى وجود دارد كه با روش اسمز معكوس Ro تمامى آلودگى هاى محلول در آب مانند آرسنیك، جیوه،مواد شیمیایى و میكروبى، باكترى، نیترات و نیتریت و… را با دقت ٩٩.٩ درصد حذف مینماید.دستگاه كامتك با ابعاد ٤٢ سانتى متر طول، ٣٦سانتى متر عرض، ٥٠ سانتى متر ارتفاع عرضه میشود و به راحتى زیر سینك جا میشود و به همراه مخزن اندازه یك در كابینت را اشغال میكند و همچنین وزن دستگاه ١٩ كیلوگرم است.