ضمن عرض سلام خدمت دوستان - من در امر تولید ورمی کمپوست به صورت صنعتی میباشم و تولیداتم در طی هر دوره بیش از 400 تن میباشد و قصد آن دارم که به بازار جهانی و خارج از مرزهای کشور دست پیدا کنم ولی اطلاعات کافی ندارم ( هم در خصوص بازاریابی و هم فروش و تحویل ) خوشحال میشوم که اطلاعاتی در این خصوص در اختیارم قراردهید .
نحوه بازاریابی و یا همکاری با شرکتهای مرتبط
امکان انجام صادرات و تسویه حسابها
دستیابی به نیازهای متنوع کشور ها در خصوص کود و کرم پرورشی
شرایط بسته بندی و ارسال
09121306729 به نام مصطفی جهانگرد
vwemi.jahangard@yahoo.com