[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: فراهم کردن تسهیلات و امکانات مطلوبتر برای افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن توان اقتصادی کشور، از جمله اقدامهایی است که گمرک میتواند با انجام آن نقش و مشارکت قابل ملاحظهای در تحقق حماسه اقتصادی در سال۹۲ داشته باشد.بهروز نعمتی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نامگذاری امسال با عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» اولویت اول گمرک ایران چیست، اظهار کرد: تسهیل در صادرات تاثیر بسزایی در این میان دارد. اگرچه گمرک در این زمینه تلاشهای بسیاری را متحمل میشود، اما توقع و انتظار این است که تسهیلات و امکانات بیشتری را برای صادرات فراهم کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان حتی از زمان شروع بستهبندی محصولاتشان باید با گمرک در ارتباط باشند. نماینده مردم اسدآباد همدان تصریح کرد: یکی از اصلیترین سازمانهایی که میتواند به این امر کمک کند، گمرک است و بهطور قطع، حماسه اقتصادی مصداق بارزی است که گمرک میتواند در بحث صادرات آن را به منصه ظهور برساند، ضمن اینکه در بحث صنعت سیمان گمرک فوقالعاده عمل کرده است. نعمتی یادآور شد: همه ما میدانیم که مشکلات و سختیهای زیادی در زمینه صادرات وجود دارد، با این حال میتوان در زمینه صدور محصولات کشاورزی و معدنی تلاش بیشتری کرد و در این خصوص، به نظر میرسد گمرک میتواند کمک و مساعدت قابلتوجهی داشته باشد.