اتاق تهران:
معاون بودجه معاونت برنامهریزی در مجلس:
بازپرداخت تسهیلات ارزی باید به نرخ روز باشد
نماینده دولت در جریان بررسی لایحه بودجه 92 در مجلس گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی که سالهای قبل نسبت به خرید تجهیزات اقدام کردهاند باید به نرخ روز باشد.

به گزارش فارس، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 92 کل کشور در مجلس رحیم ممبینی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد محجوب و قاضیپور مبنی بر اینکه آنها پیشنهاد کرده بودند بازپرداخت تسهیلات ارزی که در سالهای قبل توسط بخش خصوصی دریافت شده به نرخ ارز همان سالهای قبل باشد و بانکها حق ندارند بازپرداخت این تسهیلات را براساس ارز روز دریافت کنند اما این پیشنهاد با مخالفت نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق و مخالفت نمایندگان رأی نیاورد.

ممبینی گفت: مسئله این است اگر کسی 5، 6 سال قبل تسهیلات ارزی با قیمت هر دلار 800 تومان دریافت کرده و با آن تجهیزات خریداری کرده است الان بخواهد با همان قیمت ارز بازپرداخت نماید این برای بانکها مشکل میشود و چه بانکهای خصوصی که با سرمایه مردم کار میکنند و چه بانکهای دولتی که عمده سرمایه آن سپرده مردمی است دچار زیان میشوند.

وی تأکید کرد: سرمایهگذاران اگر تجهیزات و کارخانه خریداری کردهاند به همان نسبت سرمایه آنها ارزشمند شده و ارزش افزوده چند برابر پیدا کرده است.

در این هنگام لاریجانی رئیس مجلس گفت: آقای ممبینی الان مشکلی که در صندوق توسعه ملی وجود دارد این است که سرمایهگذاران رغبتی به دریافت تسهیلات ارزی پیدا نمیکنند چون نمیدانند در آینده نرخ ارز چگونه میشود و این یک عاملی شده که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی نگیرند.

ممبینی در پاسخ گفت: در این جا تنها بحث دولت و بانک دولتی مطرح نیست بلکه بحث بانکها است و ممکن است اکثر بانکهایی که تسهیلات ارزی دادهاند خصوصی باشد اما اگر این پیشنهاد تصویب شود که بازپرداخت تسهیلات به نرخ همان روز دریافت شده باشد بانکها دچار زیان میشوند.

وی با اشاره به اینکه برخی از سرمایهگذاران از پوشش بیمهای نوسان ارز استفاده و برخی نیز سرمایه خود را تبدیل به کالا کرده اند گفت:البته تعدادی از واحدهای تولیدی هم دچار مشکل شده اند اما بانکها در این میان چه کنند بانک متعهد به طرف خارجی است.

ممبینی نماینده دولت گفت: در فاینانس (وام خارجی) 3 یا 4 بانک درگیر هستند و یک بانک عامل ایرانی و دیگری بانک عامل خارجی و همچنین بانک مرکزی است و این سئوال که آیا بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ فعلی یا به نرخ روز دریافت وام باشد در این میان بانکها دچار زیان میشوند.

وی تأکید کرد: من نفی نمیکنم که مشکلی در سرمایهگذاران و وامهای ارزی وجود دارد اما باید مشکل را به گونهای دیگر حل کرد و نباید حکم عام بدهیم.

در ادامه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز گفت: کسانی که تسهیلات ارزی دریافت کردهاند اولاً ارزش داراییشان اضافه شده و از آن طرف نرخ ارز اضافه شده است اما سود تسهیلات ارزی پایین است.

قادری افزود: سال گذشته که با آقای مصباحی مقدم عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی بودیم در آنجا مصوب شد که بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز باشد اما اجرایی نشد و آن چه که دولت در لایحه بودجه آورده است منصفانه نیست زیرا دولت باعث افزایش نرخ ارز شده است.

وی تأکید کرد: اگر بانکها را مجبور کنیم بازپرداخت تسهیلات ارزی را به نرخ روز وام بگیرند دچار مشکل میشوند، بنابراین پیشنهاد میکنم این پیشنهاد آقای قاضیپور و محجوب به کمیسیون تلفیق برگردد تا به صورت اساسی حل کنیم.

به گزارش فارس، این پیشنهاد که گفته شد بازپرداخت تسهیلات ارزی براساس نرخ ارز در روز دریافت وام باشد با 197 نفر به رأی گذاشته شده که تصویب نشد.