ایران در رتبه شانزدهم
بیست بازار بزرگ خودرو جهان معرفی شد
انجمن جهانی خودروسازان در تازهترین گزارش خود بزرگترین بازارهای خودروی جهان را در سال 2012 معرفی کرد که براین اساس ایران رتبه شانزدهم را بدست آورد


براین اساس فروش جهانی خودرو در سال 2012 با افزایش 4.8 درصدی نسبت به سال 2011 به 81 میلیون و 739 هزار و 96 دستگاه رسید. از این میزان فروش 60 میلیون و 486 هزار و 524 دستگاه مربوط به فروش خودروهای سواری و 21 میلیون و 252 هزار و 572 دستگاه نیز مربوط به فروش خودروهای تجاری بود
در همین حال چین با فروش 19 میلیون و 306 هزار و 435 دستگاه عنوان بزرگترین بازار خودروی جهان را برای چندمین سال پیاپی در سال 2012 از آن خود کرد. آمریکا با 14 میلیون و 758 هزار و 936 دستگاه جایگاه دوم را بدست آورد و ژاپن نیز با پنج میلیون و 369 هزار و 721 دستگاه رتبه سومین بزرگترین بازارهای خودروی جهان را در سال قبل به خود اختصاص داد
همچنین با احتساب فروش یک میلیون دستگاه خودرو، ایران در سال 2012 شانزدهمین بازار بزرگ خودروی جهان بود. ضمن این که سهم ایران از بازار جهانی خودرو نیز به حدود 1.2 درصد رسید
در سال 2012 فقط 16 کشور دنیا فروش بالای یک میلیون دستگاه خودرو را تجربه کردند.

فهرست 20 بازار بزرگ خودروی جهان در سال 2012 به شرح زیر است:
1- چین، 19 میلیون و 306 هزار و 435 دستگاه
2- آمریکا، 14 میلیون و 758 هزار و 936 دستگاه
3- ژاپن، پنج میلیون و 369 هزار و 721 دستگاه
4- برزیل، سه میلیون و 802 هزار و 71 دستگاه
5- هند، سه میلیون و 576 هزار و 756 دستگاه
6- آلمان، سه میلیون و 394 هزار و 2 دستگاه
7- روسیه، سه میلیون و 141 هزار و 551 دستگاه
8- بریتانیا، دو میلیون و 333 هزار و 763 دستگاه
9- فرانسه، دو میلیون و 331 هزار و 731 دستگاه
10- کانادا، یک میلیون و 716 هزار و 178 دستگاه
11- ایتالیا، یک میلیون و 534 هزار و 889 دستگاه
12- کره جنوبی، یک میلیون و 530 هزار و 585 دستگاه
13- تایلند، یک میلیون و 380 هزار دستگاه
14- اندونزی، یک میلیون و 116 هزار و 230 دستگاه
15- استرالیا، یک میلیون و 112 هزار و 132 دستگاه
16- ایران، یک میلیون دستگاه
17- مکزیک، 987 هزار و 747 دستگاه
18- آرژانتین، 832 هزار و 26 دستگاه
19- ترکیه، 817 هزار و 620 دستگاه
20- اسپانیا، 790 هزار دستگاه