اتاق تهران:
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:
نحوه صادرات محصولات پتروشیمی از سال آینده تغییر می کند

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از سال آینده و با هدف تثبیت صادرات و حفظ بازارهای هدف نحوه صادرات محصولات پتروشیمی تغییر خواهد یافت.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا)، ˈعبدالحسین بیاتˈ افزود: برنامه ریزی ها برای تغییر نحوه صادرات محصولات پتروشیمی برای تسهیل در صدور و نیز حفظ مشتریان بین المللی شرکت های پتروشیمی درحال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد.

وی اظهارکرد: جزییات و نحوه جدید صادرات محصولات پتروشیمی پس از نهایی شدن و کسب مجوزهای قانونی لازم اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سال ١٣٩٢ نیز هرگونه صادرات پس از رفع نیاز کامل داخل کشور امکان پذیر خواهد بود و اولویت، تامین نیاز داخلی است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: در سال جاری مجتمع های پتروشیمی با چالش هایی رو به رو بودند و امیدواریم با تغییر رویکردها در سال آینده، سهم پتروشیمی ها در تامین درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد.

بیات با بیان این که مشکل دستورالعمل منع صادرات برخی محصولات پتروشیمی همچنان پابرجاست، گفت: با توجه به مذاکره ها و تفاهم های انجام شده با وزارت صنعت، منع صادرات تاحدودی برطرف شده است ولی محدودیت ها وجود دارد.

وی گفت: با این که درخواست صادرات حدود ٥٥٠ هزار تن محصولات پتروشیمی را اعلام کرده بودیم فقط با صادرات ٣٠٠ هزار تن موافقت شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مجوز صادرات ٢٥٠ هزارتن محصول باقی مانده نیز صادر شود.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفته بود: امکان تامین نیاز داخلی محصولات پتروشیمی به طور کامل وجود دارد و در صورت هرگونه کمبودی با واردات می توانیم بازار را کنترل و مدیریت کنیم و این مطلب چند بار به وزارت صنعت اعلام شده است.