اتاق تهران:
رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
سازوکار ارز صادراتی
خوداظهاری و تعیین ارزش کالای صادراتی مبنای معافیت مالیاتی

صادرکنندگان باید در مبادی خروجی براساس خوداظهاری و ارائه ارزش کالای صادراتی از معافیت مالیاتی صادرکنندگان بهرهمند شوند.

حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره وضعیت استفاده از ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصاد اظهار کرد: براساس روشی که سازمان مالیاتی اعلام کرده است در جلساتی که با نمایندگان اتاقهای بازرگانی داشته ایم رویه این جریان را شفاف کردهایم.

وی ادامه داد: مقرر شده در مبادی خروجی کشور، خوداظهاری و ارزش کالای صادراتی که مدارک آن در مبادی خروجی دریافت میشود مبنای ارائه مدارکی شود که باید به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

صافدل با بیان اینکه چنانچه آن مدارک مورد قبول سازمان مالیاتی باشد از آن برای معافیت مالیاتی استفاده میشود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت باید مدارک لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه درباره اولویت کالاهای مشروط بیان کرد: ما دیگر چیزی تحت عنوان کالاهای مشروط نداریم و بر این اساس کالاهای اولویت یک و دو ارز مرجع، اولویتهای 3 تا 9 ارز مبادلهای و اولویت 10 نیز همچنان ثبت سفارش نمی شود.

وی در پایان گفت: در حال حاضر کالاهای اولویت 9 برای تعیین سازوکار دریافت ارز مبادلهای به بانک مرکزی معرفی شدهاند.