به نام خدا

������زعفران������

������تامین انواع #زعفران همچون #پوشال ، #سرگل ، #نگین، #سوپرنگین و...
با عیار مختلف از کمتر از ۱۸۰ تا بیش از ۲۵۰

✅با کیفیت صادراتی
✅همراه با برگه و تاییدیه ی آزمایشگاه

������خریداران گرامی میتوانند نمونه زعفران موردنظر خود را ارائه داده تا مانند همان برایشان تهیه شود

������آماده ی همکاری جهت فروش در #بازار داخلی و #صادرات

m.m313@yahoo.com