در لباسشویی های جدید زمانی که لباسشویی با مشکلی مواجه میشود این مشکلات در قالب کد های خطا یا ارور های لباسشویی به کاربرنشان داده میشود تا بتواند با بررسی آنها خطا های دستگاه را برطرف نماید.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
اگر لباسشویی شما متوقف شده است و کد خطایی را نشان میدهد این نوشته را مطالعه کنید تا با علت کدهای خطا و روش های برطرف کردن آنها اشنا شوید.

کد خطای E11 لباسشویی آاگ : مشکل در آبگیری لباسشویی

برای برطرف کردن این کد خطا لوله های ورودی آب و شلنگ ها را بررسی کنید که مسدود نشده باشند.