[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

در طراحی سایت خیلی مواقع ما افراد ضعیف و ناتوان را در استفاده از سایت نادیده می گیریم و مطمئنا طراحی سایت برای افرادی که ناتوانی جسمی دارند می تواند محصولات وخدمت را در طیف وسیع از افراد جامعه قرار دهد در طراحی سایت برای نابینایان باید به این موضوع کاملا توجه کرد که کدام قسمت برای این افراد دسترسی سخت دارد و با رعایت نکات در همان موضع می توانید استاندارها را بالا ببرید و این کار هم از لحاظ اخلاقی و هم استاندار جهانی به نفع طراحی سایت شما است.


[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

ما در این مقاله حوزه فعلی که طراحان سایت برای خدمت رسانی به افراد با ناتوانی جسمی خاص باید انجام بدهند برسی می کنیم وبرای شما روش ها و تکنیک هایی که برای طراحی سایت افراد ناتوان ارائه شده را بیان می کنیم در این حوزه باید ابتدا بدانیم منظور از افراد نابینا چه کسانی هستند آیا شامل افراد کم بینا یا اوتیسم یا ناشنوا هم می شود یا کسانی که به مرور گذشت سن دچار نابینایی یا کم بینایی شده اند .تقریبا می توان گفت باید در رابطه با این موضوع شرکت های طراحی سایت با هم یک روش مناسب را ارائه بدهند.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] ، [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]