سلام بابت یک کار بازرگانی، نیاز به یک شرکت فعال در حوزه لوازم آرایشی در کردستان عراق داریم. اگر مجموعه ای را می شناسید لطفا معرفی نمایید.
09128393874