كمپوت اناناس اصل مالزي با برند kool kactus
فروش در سراسر كشور
حلقه اي و حبه اي در شربت سنگين و غليظ / داراي مجوز بهداشت و برگه سبز گمركي
۴۲۵گرم و ۱۰ حلقه - زرد رنگ
وارد كننده :بازرگاني مجيد عليمحمدي نماينده انحصاري در جمهوري اسلامي ايران
تلفن =۰۹۱۲۵۴۰۰۴۲۴