تجهیزات پزشکی یکی از کالاهای مهم وارداتی به ایران می باشد
اصولا ایران بیشتر تجهیزات پزشکی خود را از کشورهای ترکیه ایتالیا فرانسه کره جنوبی خریداری می کنند و وارد می کنند
البته شرکت های که تجهیزات پزشکی را وارد می کنند باید یکسری مجوزات لازم از اداره کل نظارت دریاف کنند واردکنندگان واردات کالا باید اطلاعات کاملی در مورد کالاهای وارد شده و مدارک مربوطه را سایت ورود و ترخیص کلا ثبت کنند
در چه صورتی وزارت بهداشت مجوز ورود به کالاهای پزشکی را می دهد
1- کالا باید در کشور مبدا و سازنده استفاده شده باشد و به فروش رسیده باشد
2- ارائه داردن مدارک به اداره کل تجهیزات پزشکی کشور مبنی بر فروش و استفاده ان کالا در کشور تولید کننده ان
3-تجهیزات پزشکی مورد نظر خریداری شده باشد در بازار های اروپا و امریکا هم به فروش رفته باشد و این کار از روش ارائه گواهی eg برای اروپا و fda برا امریکا قابل اثبات می باشد
این نکته را هم باید گفت که ترخیص کالای پزشکی فقط در تعداد خاصی از گمرکات کشور قابل ترخیص می باشد مثل گمرک فرودگاه امام , گمرک شهید رجایی بندر عباس, گمرک خرمشهر, گمرک آبادان, گمرک سهلان, گمرک ارومیه و اگر تجهیزات پزشکی در گمرک های مورد نظر اعلام ششده تخلیه نشود باید آن کالا را به گمرک مربوطه ارسال کرد
بعد از اینکه کالا به به گمرک مورد نظر ارسال شده صاحب ان کالا باید برای ترخصی ان مدارکی مانند بارنامه] گواهی بازرسی, بیمه نامه, پیش فاکتور, ترخیصیه, گواهی مبدا و غیره را ارائه دهند و بعد ار نشان دادن مدارک و انجام دادن مراحل و پرداخت حقوق گمرک اجازه خروج کالا صلدر می گردد.