فروش عمده خیار شور خانگی با نمک دریایی وسرکه خانگی