واردات و ترخيص كالا از كشورهاي حوزه خليج فارس دبي و كويت و ساير از چين و تايلند
انواع پوشاك انواع ابزار و انواع قطعات برقي و غيره
صدردصد تضميني تحويل در محل
٠٩٣٥٥٣٦٢٥٢٨


Sent from my iPhone using Tapatalk