تامین هر نوع کالایی با قیمت کاملا رقابتی.
نقد کردن ارز صادراتی بالاتر از نرخ صرافیها
تلگرام :۹۱۵۷۵۹۶۵۵۱
اسکایپ: drrad@