صدور مجوز واردات چوب از آمریکا

اقتصاد > بازرگانی - روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول اجرایی به تعدادی از نهادهای مسئول در کار واردات کالا، اعلام شده است که حسب درخواست های رسیده، مقرر شده واردات دو نوع چوب شامل چهار تراش گردو و چهار تراش نارون از مبداء کشور آمریکا برای مصارف داخلی در ایران، منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و بررسی کارشناسان در مرز ورودی کشورمان مجاز باشد.