ایرنا؛ 'اریک شوایتزر' رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان( dihk) نیز در گفتگو با خبرگزاری آلمان (dpa) با استقبال از سفر گابریل به ایران آن را نشانه ای امیدوارکننده توصیف کرد. وی افزود: توافق هسته ای، یک نقطه عطف تاریخی مهم نه تنها از لحاظ سیاسی، بلکه از نظر اقتصادی محسوب می شود. اتاق بازرگانی و صنایع آلمان امیدوار است در نتیجه توافق هسته ای صادرات آلمان به ایران در چهار سال آینده به 10 میلیارد یورو افزایش یابد. 'ولکر تریر' کارشناس ارشد این اتاق، به خبرگزاری آلمان گفت: در دو سال آینده صادرات آلمان به ایران به حدود 5 میلیارد یورو خواهد رسید. شرکت های آلمانی به دنبال توافق تاریخی بدست آمده در وین در روز سه شنبه که به اختلافات هسته ای دوازده سال گذشته پایان داد، به دنبال امضای قراردادهای تجاری سود آور چند میلیارد یورویی با ایران هستند.