سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نیازمند حمایت جدی تر از صنایع کوچک و متوسط با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستیم، گفت: این سیاست مدیران ما را به دل کندن از منابع نفتی قاطع تر کرده و به توجه به مباحث توسعه ای و رونق اقتصادی در کشور ترغیب خواهد کرد.
غلامرضا کاتب درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت،با تاکید بر اینکه درشرایط کنونی نیازمند حمایت جدی تر از صنایع کوچک و متوسط با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستیم،گفت: دربند شش سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه نیز بر تامین مالی این صنایع که به شدت با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه اند تاکید شده است. نماینده مردم گرمساردرمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه حرکت به سمت اشتغالزایی پایدار و رونق اقتصادی جز با حمایت از تولیدکنندگان خرد و متوسط ایجاد نخواهد شد،افزود: صنایع خرد و متوسط برای رسیدن به سوددهی نیازمند توجه مسئولان با ارایه مشوقهای لازم از جمله تسهیلات کافی هستند. ضرورت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای توسعه اقتصادی کشور
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست های ابلاغی افزود: طبق این سیاست ها باید به رشد 8 درصدی اقتصادی برسیم که تحقق این سیاست جز با حمایت از این صنایع،جذب سرمایه های داخلی و خارجی و توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری با همه کشورها محقق نخواهد شد. کاتب با بیان اینکه حمایت و صیانت رهبر معظم انقلاب از صندوق توسعه ملی درسیاستهای برنامه ششم توسعه جای تقدیر ویژه دارد،تاکید کرد:این سیاست مدیران ما را به دل کندن از منابع نفتی قاطع تر کرده و پشتوانه مناسبی برای کشور درجهت استفاده از توان منابع این صندوق برای مباحث توسعه ای و رونق اقتصادی در کشور ترغیب خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید برضرورت توجه ویژه دولت و مجلس به برنامه ششم توسعه دارند،تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم با تعامل خوب بین این دو قوه شاهد تصویب برنامه پنجساله مدون و عملیاتی باشیم.