براساس برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و 1+5 تحریم های مرتبط با صنعت نفت نظیر سرمایه گذاری در صنعت نفت و صادرات نفت و فرآورده های نفتی لغو می شود.
به گزارش ایرنا، با پیشرفت مذاکرات هسته ای و توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم های مستقیم و غیرمستقیمی که طی سال های اخیر علیه صنعت نفت کشورمان وضع شده بود، رفع می شود.
در برنامه جامع اقدام مشترک که روز گذشته توسط محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شد، لغو تحریم های مرتبط به صنعت نفت مورد تاکید قرار گرفته که شامل موارد زیر است:
-- واردات و حمل نفت، فرآورده های نفتی، گاز و فرآورده های پتروشیمی ایرانی؛
-- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛
-- سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی؛
-- طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی؛
-- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت (classification)؛(مربوط به حمل محموله های نفت و فرآورده های نفتی)
-- خدمات بیمه ای یا بیمه اتکائی؛
-- (توقف) تلاش برای کاهش فروش نفت ایران؛
-- سرمایه‎گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری‎های مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی؛
-- خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصولات پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛
-- صادرات، فروش یا عرضه فراورده های نفتی تصفیه شده و فراورده های پتروشیمی به ایران؛
-- معاملات در حوزه انرژی ایران؛
خاطرنشان می شود که رفع تحریم های بانکی و آزادسازی نقل و انتقال پول نیز بر صنعت نفت ایران و دسترسی ایران به درآمدهای نفتی موثر است.