معاون وزیر جهاد کشاورزی از بینیازی کشور نسبت به واردات برنج و شکر تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: با توجه به اشباع بودن بازار از این دو محصول، نیاز به واردات نداریم و تا زمانی که مطمئن نشویم ورود موقت شکر، بازار این محصول را برهم نمیزند مجوزی برای آن نمیدهیم.
عباس کشاورز اظهار کرد: بازار شکر از محصول تولید شده و وارداتی سال قبل همچنان اشباع است و هیچ نیازی به واردات آن تا اطلاع ثانوی نداریم.
وی با بیان اینکه طی سه ماهه پایانی سال گذشته تاکنون هیچ مجوزی برای واردات شکر صادر نشده است، افزود: ایستادگی وزارت جهاد کشاورزی برای ممانعت از واردات شکر در راستای حمایت از تولید داخلی و ایجاد تعادل در بازار این محصول بوده است.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای ورود موقت شکر صادر نشده و تا زمانی که مطمئن نشویم این واردات موقت تعادل بازار داخلی شکر را برهم نمیزند و به بازار نشت پیدا نمیکند حتی مجوز ورود موقت یک کیلوگرم شکر را هم نمیدهیم.
برنج هم تا اطلاع ثانوی وارد نمیشود
کشاورز اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تولید حدود یک میلیون و 850 هزار تنی برنج در سال گذشته و واردات آن بازار این محصول اشباع است و فعلا نیازی به واردات آن نداریم.
وی با بیان اینکه با توجه به قرار داشتن در ابتدای فصل نشاء کاری و کشت برنج نمیتوان برآورد دقیقی نسبت به تولید این محصول نسبت به سال جاری ارائه داد، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید و تنظیم بازار داخلی هر زمان که کشور نیاز داشته باشد مجوز واردات برنج را صادر میکند.